Πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Η ιστοσελίδα normatelecom.com παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες της σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης (Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου). Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου θεωρείτε απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε ενέργεια του πελάτη προς τις υπηρεσίες μας.

Η συναίνεση σας στη χρήση των cookies σε συμφωνία με τους όρους της πολιτικής μας κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο, μας επιτρέπει την χρήση cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας.

1. Η εταιρεία

Η εταιρεία NormaTelecom που δραστηριοποιείτε στην Ελλάδα κι εδρεύει στην πόλη της Θεσσαλονίκης , έχει ως κύριο αντικείμενο τις υπηρεσίες και τα συστήματα τηλεπικοινωνιών . Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται στο πλαίσιο επικοινωνίας του επισκέπτη της ιστοσελίδας με την εταιρεία μας. Η ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί η εταιρεία NormaTelecom έχει ως διεύθυνση το όνομα τομέα normatelecom.com.

Εφόσον εδρεύουμε σε χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε ρητά την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και άλλων καταστατικών διατάξεων. Δεσμευόμαστε να τηρήσουμε όλα τα προβλεπόμενα που ορίζονται στο επαγγελματικό πρότυπο της εταιρείας NormaTelecom όπου ισχύει για όλα τα μέλη του και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε την ιδιωτικότητα στα πλαίσια της συμμετοχής σας στις δραστηριότητες της εταιρείας.

2. Ορισμός προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα είναι η κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα φυσικό πρόσωπο, όπως είναι: το όνομα, το επάγγελμα, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, ο τόπος κατοικίας, η φυλετική του προέλευση, τα πολιτικά του φρονήματα, η θρησκεία που πιστεύει, οι φιλοσοφικές του απόψεις, η συνδικαλιστική του δράση, η υγεία του, η ερωτική του ζωή και οι τυχόν ποινικές του διώξεις και καταδίκες. Δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα πληροφορίες από τις οποίες δεν δύναται να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο.

Επομένως τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες οι οποίες προσδιορίζουν ένα φυσικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα. Έμμεσα σημαίνει ότι σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το όνομα της ταχυδρομικής διεύθυνσης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του τηλεφώνου ή ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής, μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο.

3. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία NormaTelecom εφαρμόζει τις απαραίτητες πολιτικές για να εξασφαλίσει την ενδεδειγμένη προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/χρηστών της σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («GDPR»). Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της NormaTelecom συλλέγεται αυτόματα η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή του επισκέπτη για σκοπούς ασφάλειας της ιστοσελίδας. Για την απλή περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα, η NormaTelecom δε συλλέγει κανένα άλλο προσωπικό δεδομένο.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) από την NormaTelecom, είναι απαραίτητα και αναγκαία για την παροχή υπηρεσιών και δεν υφίστανται καμία περαιτέρω επεξεργασία. Η εταιρεία NormaTelecom χρησιμοποιεί πρωτόκολλο ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer) σε επίπεδο πιστοποίησης επωνυμίας εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων των πελατών. Το πρωτόκολλο SSL κρυπτογραφεί κάθε πληροφορία που αποστέλλεται στον διακομιστή (server).

Τύποι προσωπικών πληροφοριών που μπορούν να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν

 • Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας όπως η διεύθυνση IP, το λειτουργικό σύστημα, η γεωγραφική θέση, ο τύπος και η έκδοση του περιηγητής σας.
 • Πληροφορίες σχετικές με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα όπως ο χρόνος αναμονής σε αυτήν, οι προβολές σελίδων και η διαδρομή πλοήγησή σας.
 • Πληροφορίες που χρειάστηκαν κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα όπως η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail).

Η χρήση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου είναι για λογαριασμό της εταιρείας NormaTelecom ώστε να διεκπεραιώνονται οι επιχειρηματικές διαδικασίες και να πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες ενέργειες για την ακριβή εκτέλεσή τους. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να είναι η ανταλλαγή αλληλογραφίας διαφημιστικού περιεχομένου, αλληλογραφία με τον πελάτη σχετικά με απορίες ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, συλλογή απαραίτητων στοιχείων για την αποτελεσματική συναλλαγή των προϊόντων της εταιρείας με τον πελάτη.

Οι παραπάνω πληροφορίες αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της εταιρείας NormaTelecom και δεν αποτελούν εμπορευματοποιήσιμο προϊόν. Για την περαιτέρω χρήση των παραπάνω δεδομένων, η εταιρεία υποχρεούται να ειδοποιήσει το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων προτού προβεί σε σχετική πράξη παραβίασης τους. Η οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων γίνεται αυστηρά με τη ρητή συγκατάθεση σας και ενέργειες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί και σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα σας καθίσταται παράνομη και μπορείτε να επικαλεστείτε τα δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων.

4. Χρήση προσωπικών δεδομένων

Η χρήση των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται δια τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας, αφορά την συγκεκριμένη χρήση κι όχι την εξυπηρέτηση άλλου σκοπού, ο οποίος δεν περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα της εν λόγω πολιτικής απορρήτου, εκτός κι εάν έχετε παράσχει την συγκατάθεσή σας για περαιτέρω ειδική χρήση των προσωπικών δεδομένων πέρα των όσων αναφέρονται παρακάτω.

Εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεσή σας, για σκοπούς άλλους από αυτούς που έχουν γνωστοποιηθεί στη συγκατάθεση αυτή, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων ώστε η περαιτέρω επεξεργασία τους να γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας. Διαφορετικά μπορείτε να επικαλεστείτε την ενότητα περί δικαιωμάτων του υποκειμένου δεδομένων.

Σκοπός χρήσης των προσωπικών πληροφοριών.

 1. Αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών, που σχετίζονται με την επικοινωνία της επιχείρησης με εσάς
 2. Διαχείριση της ιστοσελίδας της επιχείρησης
 3. Αποστολή κινήσεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής προς εσάς, καθώς και συλλογή πληρωμών από εσάς
 4. Παροχή υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης
 5. Αποστολή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) σχετικά με τα αιτήματά σας
 6. Αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας μέσω email αν το έχετε ζητήσει
 7. Διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι
 8. Διατήρηση της ασφάλειας της ιστοσελίδας και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης
 9. Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής της ιστοσελίδας μας

Η εταιρεία NormaTelecom δε θα διοχετεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την συγκατάθεσή σας σε τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους. Αν έχει πραγματοποιηθεί η δημοσίευση των προσωπικών σας δεδομένων στην ιστοσελίδα (με μορφή σχολίου σε άρθρο ή κριτικής σε προϊόν), θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα σε συμφωνία με την αδειοδότησή σας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την εν λόγω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία NormaTelecom μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία της εταιρείας αναγράφονται στην ενότητα “Στοιχεία εταιρείας”.

5. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου που συλλέγονται από την ιστοσελίδα normatelecom.com μπορούν να κοινοποιηθούν σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος το οποίο αποτελεί ανήκει στην εταιρεία NormaTelecom. Τα μέρη αυτά μπορεί να είναι οι υπάλληλοι της εταιρείας και σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου των εταιρειών (θυγατρικές) όπως απαιτείται για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής.

Η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου γίνεται:

 1. στο μέτρο που αποβαίνει στον νέο κανονισμό 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).
 2. με σκοπό την εξασφάλιση των απαραίτητων μέτρων προστασίας για την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου.
 3. σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία.
 4. σε οποιαδήποτε αρχή (δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη αρχή) σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση που θεωρούμε ότι η αντίστοιχη αρχή θα απαιτήσει την κοινοποίησή τους.

Με τη συγκεκριμένη πολιτική πιστοποιούμε ότι η εταιρεία NormaTelecom δε θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη.

6. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου σχετίζεται με την πολιτική διατήρησης των δεδομένων που εφαρμόζει η εταιρεία NormaTelecom. Η πολιτική αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τον νέο Κανονισμό 2016/679 αλλά και με τις νομικές υποχρεώσεις της σχετικά με την διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό, ο οποίος αναγράφεται στην παρούσα πολιτική, δε θα διατηρούνται περισσότερο από το διάστημα που είναι απαραίτητο για τον σκοπό που συλλέχθηκαν.

Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται σε έγγραφα (μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονικά έγγραφα):

 1. στο βαθμό που απαιτείται από τον νόμο
 2. σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι τα έγγραφα σχετίζονται με οποιαδήποτε νομική διαδικασία σε ισχύ και
 3. με σκοπό την άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας (για την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου)

7. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα μέσα για την ασφαλή διατήρηση των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου. Συγκεκριμένα:

 1. προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την αλλοίωση/τροποποίηση ή τη διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων.
 2. τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα σε ασφαλείς διακομιστές (ώστε να αποφύγουμε απρόοπτα φαινόμενα διαδικτυακών επιθέσεων)
 3. οι ηλεκτρονικές χρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται στην ιστοσελίδας μας προστατεύονται από τεχνολογία κρυπτογράφησης.

Διατηρήστε εμπιστευτικό τον κωδικό ασφαλείας σας. Εμείς δε θα σας ζητήσουμε ποτέ των κωδικό σας (παρά μόνο όταν συνδέεστε την ιστοσελίδα μας).

Αποδέχεστε ότι η μετάδοση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την απόλυτη ασφάλεια αυτών.

8. Δικαιώματα υποκειμένου

Η εταιρεία NormaTelecom ενσωματώνοντας τον νέο Κανονισμό 2016/679 στις υπηρεσίες της, είναι απαραίτητο να σας γνωστοποιήσει τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της ΕΕ.

Τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης: Θα πρέπει να παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη φύση και το σκοπό της επεξεργασίας και τα μέσα προστασίας, είτε τα δεδομένα συλλέγονται από το ίδιο το υποκείμενο (αρ. 13), ή όχι (αρ. 14).
 2. Δικαίωμα πρόσβασης: Επιβεβαίωση (ή διάψευση) ότι τα δεδομένα του υποκειμένου υφίστανται επεξεργασία και παροχή σχετικών πληροφοριών (αρ. 15).
 3. Δικαίωμα διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει διόρθωση ανακριβών ή συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (αρ. 16).
 4. Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη): Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει την άμεση διαγραφή δεδομένων που το αφορούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (όπου ορίζεται από την εταιρεία NormaTelecom) υπό προϋπόθεση (αρ.17).
 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν υπό προϋποθέσεις (αρ. 18).
 6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να ζητήσει να λάβει τα δεδομένα που το αφορούν ή να διαβιβαστούν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (αρ. 20).
 7. Δικαίωμα εναντίωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αντιτάσσεται στην επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν (αρ. 21) ιδίως για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
 8. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ): Το δικαίωμα του υποκειμένου να μην υπόκειται σε απόφαση, η οποία λαμβάνει αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (κατάρτιση προφίλ) και παράγει έννομα αποτελέσματα ή το επηρεάζει σημαντικά.

9. Τροποποιήσεις

Η εταιρεία NormaTelecom ανά χρονικά διαστήματα μπορεί να ενημερώνει την πολιτική απορρήτου της δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στην ιστοσελίδα της. Ο χρήστης οφείλει να διαβάζει την πολιτική αυτή για κάθε ενδεχόμενη χρήση της ιστοσελίδας (δημιουργία λογαριασμού, επικοινωνία). Μπορεί να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην πολιτική μας μέσω e-mail, εφόσον κρίνεται αναγκαίο ανάλογα με την σοβαρότητα της αλλαγής.

10. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν τα στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας “θυμάται” και να μην χρειάζεται να κάνουμε εκ νέου είσοδο.

Για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου normatelecom.com, έχουμε τοποθετήσει τα λεγόμενα cookies για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού. Οι περισσότεροι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

Η αποδοχή των cookies της ιστοσελίδας είναι σε εμφανή σημείο στο κάτω μέρος της σελίδας κατά την είσοδο του επισκέπτη/πελάτη. Η ενεργοποίηση των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.

Τα cookies χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες ανάλογα με την υπηρεσία που προσφέρουν.

Κάποιες από τις χρήσεις των cookies

 1. Η συλλογή πληροφοριών σχετικών με τη συμπεριφορά των επισκεπτών. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του διαδικτυακού τόπου.
 2. Ο εντοπισμός κινητών συσκευών ώστε να σας προωθήσει στην κατάλληλη σελίδα λήψης εφαρμογής.
 3. Η γνώση του αριθμού των χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπο.
 4. Ανάλογα με τις επιλογές που έχει πραγματοποιήσει ένας επισκέπτης προκειμένου να προσωποποιήσει τον διαδικτυακό τόπο, όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων του μοτίβου. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

11. Στοιχεία εταιρείας

Όνομα τομέα:normatelecom.com
Επωνυμία:NORMATELECOM A.E.
Διακριτικός τίτλος:NORMATELECOM
ΑΦΜ:094449884
Διεύθυνση:Δημ. Γλήνου 5Γ, 54628 Θεσσαλονίκη
Αρ. Τηλεφώνου:2310 500600
E-mail:info@normatel.gr

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την αγορά για υπηρεσίες και συστήματα τηλεπικοινωνιών βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην κεντρική σελίδα του ιστότοπου.