Η Bosch Security είναι μία εταιρία κολοσσός στο κομμάτι των Συστημάτων CCTV , με πλήρες φάσμα καινοτόμων λύσεων ασφαλείας βίντεο που υπερβαίνουν τις υψηλότερες απαιτήσεις ασφαλείας του σήμερα και προσφέρουν σαφή επιχειρηματικά πλεονεκτήματα πέρα από την ασφάλεια. Η ευρεία γκάμα των καμερών σάς επιτρέπει να δημιουργείτε λύσεις που παρέχουν έξυπνα δεδομένα για τη βελτίωση της ασφάλειας, την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους. Με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία ανάλυσης βίντεο, ενσωματωμένη ως στάνταρ σε όλες τις κάμερες, παρέχει ακριβή ανάλυση κατάστασης με βάση την τεχνητή νοημοσύνη (AI).Το ισχυρό λογισμικό βίντεο(video analytics) είναι εξειδικευμένο στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων βίντεο για καλύτερη επίγνωση της κατάστασης. Η ολοκληρωμένη γκάμα αξιόπιστων λύσεων εγγραφής καλύπτει μικρές επιχειρήσεις έως μεγάλα εταιρικά συστήματα βίντεο.