Η Avaya είναι μια παγκόσμια εταιρεία που κατασκευάζει δίκτυα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό για παγκόσμια επιχειρηματικά συστήματα επικοινωνιών .Με μεγάλη γκάμα τηλεφωνικών κέντρων για κάθε ανάγκη, συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου εργατικού δυναμικού, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να συνεργαστούν χωρίς περιορισμούς, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή : tablet, laptop, κλπ. Τα τηλεφωνικά κέντρα της Avaya αναπτύσσονται έξυπνα από 5-1000 συνδρομητές σε μία τοποθεσία ενώ μπορούν μέσω δικτύου να ενωθούν έως και 32 τέτοιες τοποθεσίες. Με ενσωματωμένες δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους (όπως, εώς και 64 ταυτόχρονων συμμετοχών σε conference, ή καταγραφή κλήσεων) και πολλά άλλα, γίνεται η κορυφαία εταιρία στη κατηγορία των τηλεφωνικών κέντρων.